Zmiany rozliczeń energii dla prosumentów od stycznia 2022
Ekspert System Group

Blog o fotowoltaice

Posted On: 29 lipca, 2021

Zmiany rozliczeń energii dla prosumentów od stycznia 2022

Zmiany rozliczeń energii dla prosumentów od stycznia 2022

Instalacje fotowoltaiczne swoją popularność zawdzięczają krótkiemu okresowi zwrotu z inwestycji, a także dogodnym warunkom zarządzania energią. Aktualnie polskie prawo bardzo precyzyjnie reguluje warunki, na jakich przebiega współpraca pomiędzy prosumentami, a operatorem sieci energetycznej. Aktualnie jednak w przygotowaniu nowe przepisy, które wprowadzą trochę zmian. Nowe zasady rozliczania prosumentów są aktualnie projektowane i wiele z nich może ulec zmianom, jednak znane są już wstępne założenia, na które każdy, kto planuje inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, powinien zwrócić uwagę. Zmiany rozliczeń energii dla prosumentów od stycznia 2022 są istotne zarówno dla właścicieli już istniejących instalacji fotowoltaicznych, jak i tych, którzy dopiero mają w planach ich założenie.

Prosument – co to oznacza?

W branży związanej z fotowoltaiką prosumentem określa się osobę, która dysponuje instalacją fotowoltaiczną, a więc jest zarówno konsumentem, jak i producentem energii. Polskie prawo energetyczne zostało tak zaprojektowane, by zapewnić prosumentom jak najwięcej praw, które pozwolą ze spokojem patrzeć w przyszłość i planować inwestycje w odnawialne źródła energii. Do tej pory odpowiednia ustawa gwarantowała, że prosumenci mogli korzystać z systemu opustów. Jest to schemat rozliczania się z operatorem sieci energetycznej w formie bezgotówkowej. 

Zdaniem przedstawiciela ESG Expert System Group, jednego z naszych specjalistów, „w praktyce oznacza to, że prosument odprowadzający do sieci nadwyżki energetyczne mógł je sobie odebrać w formie pomniejszenia rachunków za prąd o kwotę adekwatną do ilości energii, którą odprowadził w poprzednich miesiącach”. Właściciele mikroinstalacji o mocy większej niż 10 kW mogli do tej pory liczyć na rozliczenie w proporcji 1 do 0,7 podczas gdy właściciele instalacji o mocy mniejszej niż 10 kW w stosunku 1 do 0,8. Ustawa gwarantuje taki model rozliczenia przez okres 15 lat. Taka stabilność przepisów sprawia, że każdy inwestor ma pewność, że będzie mógł korzystać z możliwości odprowadzenia energii do sieci, co gwarantuje możliwość łatwego kalkulowania czasu trwania zwrotu inwestycji.

Wedle aktualnego projektu, taki system będzie zagwarantowany wszystkim prosumentom, którzy rozpoczną produkcję energii przed 1 stycznia 2022 roku. Dla tych osób nic się nie zmieni, choć też będą mieli możliwość przejścia na nowo wprowadzony system sprzedaży energii. Będzie to jednak zależało od ich woli i nie będą do tego zmuszeni. Każdy, kto zdecyduje się na inwestycje w fotowoltaikę, już w 2022 roku będzie objęty nowymi przepisami.

Zasady rozliczania prosumentów na rok 2022 – co się zmieni?

Wszystkie zmiany są w fazie projektowania, więc jeszcze sporo może się zmienić, jednak już teraz widać, w którą stronę ustawodawca chce popchnąć rynek energii. Przede wszystkim prosumenci będą mogli sprzedawać swoją energię do sieci energetycznej, co będzie zapewnione prawnie. Cała zasada współpracy pomiędzy operatorem sieci, a prosumentem ulegnie zmianom. Według nowych przepisów energia wyprodukowana i odprowadzona do sieci oraz energia pobrana będą całkowicie oddzielnie rozliczane. By było to możliwe, będzie trzeba instalować nowe liczniki przystosowane do zdalnego odczytywania pomiarów.

Za ile prosument będzie mógł sprzedać energię?

Ustawodawca przewidział też zabezpieczenie interesów prosumentów. Energia elektryczna ma być sprzedawana po średnich cenach rynkowych z poprzedniego kwartału. Ma ona być określona na podstawie oficjalnych danych podawanych przez prezesa URE. Dla prosumentów niezwykle istotnym zapisem ustawy jest punkt mówiący o relacji pomiędzy dochodem ze sprzedaży energii a ewentualnym podatkiem dochodowym. Według aktualnych planów takie przychody mają być zwolnione z daniny i nie będą uznawane za przychód osoby fizycznej, co zdecydowanie uatrakcyjnia inwestycje w panele fotowoltaiczne.

Wszystkie ze zmian, które są aktualnie projektowane mają dotyczyć nowych prosumentów, jednak osoby, które wyrażą taką chęć, będą mogły zrezygnować z rozliczania się na zasadzie opustów i rozpocząć współpracę na nowych warunkach. Taka możliwość będzie jednak jednorazowa, więc tę decyzję należy dobrze przemyśleć. Na chwilę obecną cały proces legislacyjny jest na początkowym etapie, więc wszystkie szczegóły ustawy mogą się znacznie zmienić, co trzeba mieć na uwadze, planując inwestycje. Ustawodawca zapewnia jednak, że zasady rozliczania prosumentów na rok 2022 mają na celu zwiększyć atrakcyjność inwestycji w odnawialne źródła energii i skrócić czas zwrotu z inwestycji. Ponadto mają ułatwić całą współpracę na linii prosument – operator sieci. Eksperci z ESG Expert System Group zapewniają, że „nowe przepisy faktycznie wyjdą na dobre właścicielom domowych instalacji fotowoltaicznych, choć chcąc mówić o tym, jak dokładnie będą wyglądać zmiany, trzeba poczekać na ostateczną wersję ustawy”.